Hur mycket får man i socialbidrag?

Nivån på socialbidraget avgörs av riksnormen. Riksnormen är ett belopp som skall täcka hushållskostnader samt personliga kostnader för samtliga medlemmarna i hushållet.

Riksnormen tar hänsyn till

Riksnormen skall täcka