Socialbidrag

Socialbidrag är ett bistånd som skall täcka kostnader för uppehälle och boende för den som inte har inkomster för att försörja sig själv eller saknar en sambo som kan hjälpa till med försörjningen.

Försörjningsstöd är en modernare term för socialbidrag men innebörden är densamma.

Socialbidraget är behovsprovat och betalas ut av kommunen. Målet är att socialbidraget skall vara temporärt och att den sökande skall bli självförsörjande så fort som möjligt.